piątek, 15 lipca 2011

O Femundløpet/About Femundløpet


* Femundløpet jest długodystansowym wyścigiem, rozgrywanym w połowie lutego w Norwegii. Trasa początkowo przebiega kolorowymi uliczkami wpisanego w 1980 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO górniczego miasteczka Røros.
Następnie zaprzęgi przemierzają osiem powiatów wśród fascynujących krajobrazów Sør-Trøndelag i Hedmark.

Wyścig składa się z dwóch kategorii. W jednej maszery startują z 12 psami na dystansie 600 km, a w 8 punktach kontrolnych mogą nakarmić psy i razem z nimi odpocząć.
Druga kategoria ma długość 400 km, 5 punktów kontrolnych i startują w niej zaprzęgi złożone z 8 psów.
Obie kategorie są extremalnie trudne, maszerzy i psy spotykają się z najsurowszym obliczem natury: niskie temperatury -50 C, silne wiatry, burze i zamiecie śnieżne, to tylko niektóre z rzeczy dodatkowo utrudniających wyścig.
Ponadto zawodnicy mają do czynienia z nieprzespanymi nocami, brakiem snu, długimi godzinami stania na płozach swoich sań, kilometrami podbiegów, aby pomóc psom i z odcinkami trasy wijącej się pośród drzew oraz wiodącej przez niekończące się długie jeziora - jednym słowem - Femundløpet jest trudny!

Uczestnictwo w tym wyścigu to coś więcej niż zawody. Jest stanem umysłu, sposobem na życie, a dla niektórych jest wyścigiem po ukończeniu którego staje się "prawdziwym maszerem".

* źródło http://www.femundlopet.no/page.jsp?ref=about-the-race&lang=en

"The Femundløpet race is a long distance sleddog race that takes part in February in mid-Norway. The race starts in the colourful streets of the historic UNESCO world heritage mining town of Røros and teams mush through eight districts and the fascinating countryside of Sør-Trøndelag and Hedmark counties.

There are two race categories you can compete in. One category is 600km long and you race with a 12 dog team. There are eight checkpoints, where you can rest your dogs and feed them. The second category is 400km long, has five checkpoints and is raced with an eight-dog team. Both categories are extremely challenging and mushers and dogs are faced with all the elements nature provides: Temperatures as low as -50C, high winds, snowstorms and whiteouts are just some of the things that add to the difficulty of this race. In addition mushers have to deal with sleepless nights, sleep deprivation, long hours of standing on the back of a sled, miles of running up hills to help the dogs and small trails through winding wood or over endless long lakes – in short – Femundløpet is tough!

Competing in this race is more than a competition. It is a state of mind; it is a way of living; for some it is the race to complete in order to become a “real dog musher”."

Read on the race website.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Witaj,
jeśli dodajesz komentarz jako Anonimowy, przedstaw się proszę, lubimy wiedzieć z kim rozmawiamy :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...